Antes Collado

Projecte: Aproximación a un sol negro

Antes Collado o Joaquín Collado, exballarí de balls de saló de competició, agafa la performativa d’aquesta disciplina i la seva alteració per mitjà de la figura de l’idiota per crear la peça de dansa Aproximación a un sol negro. Collado porta a terme una investigació de la qual estan sorgint tres projectes o gestos: 

1) Aproximación un sol negro, que serà un solo de dansa. 

2) Quien baila, su mal espanta, que serà una peça breu de dansa per a espais no convencionals en forma de duet. En aquest cas, s’explora el ballar en parella entre dos homes -Pol Jiménez i Joaquín Collado- i és una coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa i el Festival Paisaje de Villamalea (Albacete). 

3) Bailamos para estar juntos, un projecte pedagògic i de sensibilització cap al ball en parella per a adolescents, basat en tallers. 

En concret, Aproximación a un sol negro està coproduït pel Mercat de les Flors, de Barcelona, amb el suport de diversos centres de creativitat. 

Joaquín Collado i Laura Viñals, responsable de producció i estratègia del projecte, han ideat un procés de creació a llarg termini, amb període de residència a diversos centres, fins a l’estrena d’Aproximación a un sol negro, l’1, 2, i 3 de març de 2024 al Mercat de les flors de Barcelona, del qual seran artistes associats, l’any que ve. 

 

Enllaços