Bases per a la concessió d'una llicència d'ús temporal del bar de Roca Umbert

30.04.2021

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de la llicència d’ús temporal del bar ubicat a l’interior del recinte conegut com a Roca Umbert, titularitat de la societat mercantil de capital municipal, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, Societat Limitada; i regular el règim d’ús de l’esmentat establiment. Bases de la convocatòria: 45_21_Bases_Llicencia_Us_Bar_RUFASL_P Annex a les bases: Annex_I_Sollicitud_Bases_Llicencia_Us_Bar_RUFASL_P Termini: 20 d'abril de 2020.  

ActualitatVeure'n més