Presentació de La Tèrmica

La fàbrica de Roca Umbert és un edifici històric situat a Granollers. El seu origen es remunta a l’any 1871 a Sant Feliu de Codines, on Josep Umbert i Ventura (1844-1917) va posar en marxa una fàbrica tèxtil que només cinc anys més tard va ampliar amb l’adquisició d’uns terrenys a Granollers, concretament a Palou.

El creixement industrial i la ràpida consolidació del sector tèxtil català van fer triplicar la producció de l’empresa, i l’any 1904 es va començar a construir la fàbrica Roca Umbert, on es van instal·lar els primers telers.

Als anys cinquanta del segle XX, a conseqüència de la Guerra Civil (1936-1939) i del franquisme, el sector fabril cotoner va passar moments molt complicats a causa de l’escassetat i la irregularitat de les importacions de primeres matèries, és a dir, carbó i cotó. A això se sumaven les restriccions elèctriques i la inviabilitat d’importar maquinària. 

Amb una gran visió de futur, els directius de Roca Umbert l’any 1951 van intentar trobar solucions als seus problemes dissenyant un sistema per dotar a la fàbrica d’autonomia en el proveïment d’electricitat, per tal d’evitar les constants restriccions energètiques de l’època. Es va construir la tèrmica i es va iniciar, aleshores la modernització de la indústria. 

El 1971 es van tancar les naus de Sant Feliu de Codines i els propietaris es van acollir al pla de reestructuració tèxtil. Cinc anys més tard es va iniciar el trasllat de la filatura de Granollers a la Batllòria (Sant Celoni). El segon pla de reestructuració va arribar el 1978 i, tot i les vagues generalitzades, la fàbrica va tancar les portes l’any 1991.

Roca Umbert ha anat adquirint importància i la seva tèrmica es considera un centre exemplar per interpretar el passat industrial de la ciutat i del nostre país. Es tracta d’una nau de 350 metres quadrats i 18 metres d’alçada, que, des del seu tancament, s’ha usat com a magatzem, com a centre cultural i per a diversos usos. Avui en dia, aquesta nau acull una sèrie d’activitats culturals, esdeveniments, i també presta serveis a diferents empreses.

L’edifici funciona com a museu industrial i està integrat a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

També pertany al sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.