Educació i Comunitat

Com a centre de creació contemporània, Roca Umbert té la missió d’enxarxar i activar l’ecosistema cultural del territori per tal de promoure una ciutadania creativa.  El Programa de Mediació és una de les eines de que disposem per a promoure la plena participació en els drets culturals de tota la ciutadania diversa.  

És per aquest motiu que els projectes de mediació que promou la fàbrica estan dissenyats de manera col·laborativa amb agents culturals, educatius, socials i comunitaris per tal de donar resposta als reptes col·lectius que han desencadenat les múltiples crisis contemporànies (habitatge, migracions, ecosistema, salut, educació, discriminacions, feixisme...). 

La vida cultural es dona en condicions de desigualtat. Les comunitats que sostenen i practiquen les cultures i els donen sentit en el seu context, no tenen el mateix accés a les eines materials i simbòliques de producció i representació cultural. Els projectes de mediació entenen el fet cultural com un fet dinàmic, viu, divers, contextual i conflictual. 

El Programa de Mediació es concreta en projectes educatius, amb l’objectiu d’enfortir el procés d’ensenyament-aprenentatge d’agents educatius i socioeducatius, i projectes comunitaris, amb l’objectiu d’enfortir la trama comunitària i la participació diversa en la vida cultural.