Línies de treball

Roca Umbert és un equipament municipal de caràcter multidisciplinari enfocat a la creació contemporània, la formació, la producció i la difusió cultural. Té com a missió facilitar espais de treball i recerca als artistes, col·lectius, entitats, agents culturals i empreses del sector cultural del territori, així com a nivell nacional i internacional. La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica també és un dels eixos principals de treball.
Un escenari únic on les arts visuals, les arts en moviment, la cultura popular, l’audiovisual, la música, la industria cultural creativa, el pensament, el patrimoni, la tecnologia i la literatura es combinen i s’entrecreuen per experimentar en tots els camps de la creació contemporània, per ser compartides entre creadors i ciutadania.

Les línies conceptuals que marquen la dinàmica de la fàbrica són:

  • El procés creatiu com a alternativa a la producció acabada
  • La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa
  • La transversalitat entre el creador/ora, el públic i la institució
  • La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil
  • L’art i l'educació com a elements transformadors

Consulteu les memòries de la Fàbrica Roca Umbert: