Xarxes de treball

Roca Umbert participa en xarxes de disciplines molt diverses, donada la seva transversalitat. A més, en alguna d’elles, n'és impulsora i forma part d’algunes de les comissions de treball per impulsar projectes comuns.

TRANSVERSAL | Xarxa d’Activitats Cultural

Transversal és una xarxa que aplega 10 ciutats mitjanes de Catalunya que col·laboren en l’àmbit de la cultura. Figueres, Girona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Tortosa i Olot formen  part  d’aquest consorci; són municipis que comparteixen un seguit de valors a favor de la promoció i la defensa de la cultura, i es beneficien dels avantatges del treball en xarxa. Com a Roca Umbert, formem part de la taula d’arts visuals i de la d’arts escèniques. A més, en el marc de Transversal, Granollers forma part de Transefímers, una xarxa de festivals d’art als espais públics que es coordinen per donar visibilitat i en què es participa a través de la Mostra d’Art Urbà de Roca Umbert.

Espai web TRANSVERSAL

Xarxaprod | Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya

Xarxaprod, Xarxa d’Espais de Producció i Creació de Catalunya, és una associació que des de l’any 2006 aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània. L’objectiu de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors i fomentar la seva relació amb la societat.

Espai web Xarxaprod

XATIC | Xarxa de Turisme Industrial

La XATIC és una associació oberta a l’adhesió de nous municipis que disposin de recursos de turisme industrial i vulguin unificar esforços per promoure aquesta forma de turisme.  Els municipis que disposen de recursos de turisme industrial (museus, centres d’interpretació, antics espais de producció, empreses en actiu visitables, etc), i que volen atreure visitants al seu territori, poden formar part de la XATIC com a membres de ple dret. Formem part de la direcció tècnica de la xarxa.

Espai web XATIC

Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya | XECC

L’any 2018 Roca Umbert va iniciar la seva entrada a la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (la XECC). La XECC reuneix espais públics o privats que ofereixen recursos per a la creació, l’entrenament, la formació, la producció, l’exhibició o la distribució de circ amb l’objectiu de difondre i promoure aquesta art escènica

Espai web XECC

mNACTEC | Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha considerat com un dels objectius més importants la preservació del patrimoni industrial a través del qual poder explicar la industrialització catalana com una de les característiques més significatives de la personalitat nacional. Els museus del sistema expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions i/o la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles constitueixen el nostre patrimoni industrial. El conveni d’adhesió a la xarxa es va signar el 2016.

Espai web mNACTEC

XAEC | Xarxa d’allotjaments empresarials de Catalunya

La Xarxa d’allotjaments empresarials de Catalunya (XAEC) és la unió d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres entitats d’arreu de Catalunya que gestionen espais d’allotjament empresarial i de serveis a l’emprenedoria, la innovació i d’assessorament en la planificació i creació d’empreses. El seu objectiu principal és el de millorar la coordinació interadministrativa i de treballar de manera conjunta per tal de compartir iniciatives i experiències.

Espai web XAEC

XAL | Xarxa Audiovisual Local

És una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els desenvolupa a través de la marca La Xarxa, una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia).

Espai web XAL