Servei d'assessoria i gestoria fiscal, comptable i laboral de la Societat Roca Umbert

03.05.2021

Prestació del Servei d'Assessoria i Gestoria Fiscal, Comptable i Laboral de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L.", d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, amb el següent desglossament per lots: - LOT 1: Servei d'Assessoria i Gestoria Fiscal i Comptable de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L. - LOT 2: Servei d'Assessoria i Gestoria Laboral de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L. Pressupost de licitació:35.000,00 € sense IVA 42.350,00 € IVA inclòs (21,00%) Durada del contracte: 2 anys Termini de presentació d'ofertes: 17/05/21 14:00 h Consulteu les bases al perfil del contractant: Anuncis de licitació | Licitacions | Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública (gencat.cat)

ActualitatVeure'n més