Servei de neteja dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

21.12.2021

Prestació del Servei de Neteja dels Equipaments adscrits a la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.", d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, que comportarà la següent prestació: 1. Neteja general ordinària i a fons, de dilluns a divendres, i dissabte en alguns espais. 2. Neteges extraordinàries per cobrir necessitats especials, segons comanda expressa. La prestació del servei de neteja comprèn tot el conjunt d'actuacions tècniques que cal realitzar per mantenir en perfecte estat d'higiene les dependències dels equipaments objecte del present contracte, adaptades a les diverses freqüències horàries i característiques de cadascun dels equipaments, així com els subministraments particulars del material fungible i de neteja necessari per a cada equipament, sense cost afegit per a la Societat, d'acord amb les seves activitats i volum d'ús. Pressupost de licitació:100.149,50 € sense IVA 121.180,89 € IVA inclòs (21,00%) Durada del contracte:1 any Termini de presentació d'ofertes:10/01/22 14:00 h Anunci de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=93398252&lawType=

ActualitatVeure'n més