Servei de gestió i dinamització del Centre de Cultura Popular i Tradicional "La Troca", així com del Servei d'informació i suport a les activitats

22.12.2021

Prestació del Servei de gestió i dinamització del Centre de Cultura Popular i Tradicional "La Troca", així com del Servei d'informació i suport a les activitats de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.", d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, amb el següent desglossament per lots: - LOT 1: Servei de gestió i dinamització del Centre de Cultura Popular i Tradicional "La Troca". - LOT 2: Servei d¿informació i suport a les activitats de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Pressupost de licitació:82.452,45 € sense IVA 99.767,46 € IVA inclòs (21,00%) Durada del contracte:1 any Termini de presentació d'ofertes:14/01/22 00:00 h Consulteu la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=93470587

ActualitatVeure'n més