Servei de manteniment de l'arxiu Compact TV de Ràdio Granollers i sistemes d'streaming i informàtis de RU

30.09.2022

Descripció de la prestació:Prestació del Servei de Manteniment Tècnic de l'Arxiu Compact TV, de Ràdio Granollers i dels Sistemes de Streaming, Informàtics i les Xarxes de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, que comportarà la següent prestació: El Servei de Manteniment Tècnic del Sistema d'Arxiu Compact TV, de Ràdio Granollers i dels Sistemes de Streaming, Informàtics i les Xarxes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. s'ha de prestar de forma específica a l'edifici del Centre Audiovisual i, de forma general, en els serveis, equipaments i edificis de tot el recinte. El sistema d'arxiu Compact TV està integrat des de l'any 2009 en els sistemes de producció i arxiu de la ràdio municipal Ràdio Granollers, de manera que funcionen de manera integrada amb la redacció/continuïtat dels periodistes de ràdio, aquesta darrera a través del sistema de producció/continuïtat AEQ. El servei de manteniment del sistema Compact TV es presta a les instal·lacions del Centre Audiovisual. D'altra banda, el manteniment dels sistemes de Ràdio Granollers, de streaming, dels sistemes informàtics i les xarxes inclouen els equips de telefonia, les centraletes, l'equipament tècnic informàtic, maquinari, programari, dominis i correus electrònics i és el servei tècnic d'assistència que es presta en els diferents equipaments i espais de treball de la fàbrica, així com el servei tècnic a nivell d'usuari que es presta a l'Oficina Tècnica i Administrativa de Roca Umbert, situada al Centre Tecnològic i Universitari. Pressupost de licitació:126.000,00 € sense IVA 152.460,00 € IVA inclòs (21,00%) Durada del contracte:3 anys Àmbit geogràfic:Granollers Termini de presentació d'ofertes:16/10/22 14:00 h Valor estimat del contracte:201.600,00 € sense IVA Accediu a l'anunci de licitació (cliqueu)

ActualitatVeure'n més