Exposició temporal: Quina Tela! Breu Història de Roca Umbert (1875-1991)

22.12.2023

Quina Tela! Breu Història de Roca Umbert (1875-1991)’ esdevé un relat vibrant de la història de la fàbrica de Roca Umbert i reflecteix l'evolució social, econòmica i cultural de Granollers. Perquè l’empremta d’aquesta fàbrica tèxtil ha deixat, sens dubte, un llegat molt important en el patrimoni industrial català.

Els orígens de la fàbrica i el seu creixement

En el context del segle XIX, amb el creixement del sector tèxtil català, Josep Umbert i Ventura va fundar, el 1871, la fàbrica de Roca Umbert a Sant Feliu de Codines. Amb el pas del temps, aquesta empresa va esdevenir un referent en la fabricació tèxtil. El trasllat a Granollers l’any 1904, amb la compra dels primers terrenys, va marcar un punt d'inflexió en la seva expansió, consolidant la seva presència en el panorama industrial.

Amb més de dos-cents treballadors i una producció variada que abastia des de pisanes fins a roba militar, Roca Umbert es va convertir en un nucli essencial per a la vida econòmica de la ciutat. El seu creixement va ser indiscutible, amb moments àlgids com la dècada dels anys vint, on es va arribar a un nombre rècord de vuit-cents treballadors.

La Guerra Civil i els canvis socials

La Guerra Civil va marcar un gir radical. La col·lectivització va transformar Roca Umbert en Espartacus, reflectint els canvis socials de l’època. Les necessitats militars van modificar la producció i la vida quotidiana a la fàbrica, mentre l'impacte del bombardeig de Granollers va marcar profundament el dia a dia dels treballadors.

Transformació i crisi

La postguerra va veure un nou ressorgiment amb la modernització de les instal·lacions. No obstant això, a partir dels anys setanta, l'empresa va haver de fer front a certes dificultats; plans de reestructuració i tancaments parcials van conduir a conflictes amb els treballadors i sindicats. El tancament definitiu de Roca Umbert l’any 1991 va suposar el final d’una era industrial.

De fàbrica tèxtil a espai cultural: Roca Umbert avui

No obstant això, aquest final no va ser una sentència definitiva. La transformació de l'espai va donar pas a la creació de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Aquesta nova encarnació ha convertit el recinte en un motor cultural: un espai d'impuls per a la creativitat, l'ensenyament artístic i l'intercanvi entre diverses disciplines artístiques. Roca Umbert s'ha transformat en un lloc vibrant on sorgeixen noves idees i expressions culturals.

La resiliència d'un llegat industrial

La reobertura recent de La Tèrmica com a centre d'interpretació de l'energia marca un pas més en la preservació del patrimoni industrial de Granollers. Aquest espai renovat ofereix als visitants una experiència enriquidora, connectant-los amb la riquesa històrica i la transformació contemporània de Roca Umbert.

I és que Roca Umbert no només ha escrit un capítol essencial en la història industrial de Granollers, sinó que ha redefinit la seva identitat com a encreuament d'expressió cultural i creatiu. El seu llegat continua inspirant a les noves generacions.

ActualitatVeure'n més