La història de la tèrmica de Roca Umbert: Un recorregut pel passat cap al futur sostenible

22.01.2024

La Tèrmica de Roca Umbert, inaugurada el 1951, no només destaca com una fita clau en la història industrial catalana, sinó també com un testimoni del paper central de l'energia en la nostra evolució. Enfrontant-se a l'escassetat durant la Guerra Civil i el franquisme, aquesta central tèrmica s'ha transformat en un centre d'interpretació, oferint una visió única sobre com les generacions anteriors van abordar els reptes energètics.

Davant els reptes vinculats a l’abastiment d’aigua, el refrescador de la central tèrmica pren especial rellevància. Es tracta d’un cilindre al costat de la central i que és un element  tecnològic dissenyat per millorar l'eficiència energètica. Es tractava de poder treure el màxim profit del vapor a poca pressió que tornava de ser utilitzada en els processos de producció tèxtil del ram de l’aigua (blanquejat, filatura, tint) i poder transformar-la en aigua que permeti la seva reintroducció al sistema de producció de vapor. Aquest procés es feia mitjançant unes aixetes que deixaven anar el vapor en direcció vertical i aquest s’anava condensant i caient cap al fons del cilindre, on era recuperat i enviat cap a la Tèrmica. 

Així doncs, mitjançant la recuperació i reutilització de l'energia tèrmica residual, el refrescador millora l'eficiència energètica, redueix el consum energètic i disminueix l'impacte ambiental de la central tèrmica. 

Amb aquesta tecnologia, estem fent valdre els sistemes de generació d'energia més sostenibles i eficients.

La Tèrmica de Roca Umbert no només és un monument del passat, sinó també una guia per encarar el futur. Amb la transició energètica i la sostenibilitat com a claus, ofereix consells pràctics per promoure un ús responsable de l'energia, contribuint a un futur net i equilibrat pel nostre entorn.

 

ActualitatVeure'n més