Abel Garcia

Abel Garcia treballa com a Product Manager, es dedica a la gestió i desenvolupament de productes o serveis destinats a altres empreses. Algunes de les coses que fa són: 

  • Estratègia de Producte: Definir la visió, estratègia i objectius a llarg termini del producte o línia de productes B2B. Això implica identificar oportunitats de mercat, analitzar la competència i determinar com el producte pot satisfer les necessitats dels clients empresarials.
  • Desenvolupament de Producte: Col·laborar amb equips tècnics i de desenvolupament per dissenyar, crear i millorar productes o solucions B2B. Això pot incloure la gestió de cicles de vida de productes, la programació i la planificació de llançaments.
  • Investigació de Mercat: Realitzar investigacions de mercat per comprendre les tendències, les necessitats dels clients i les oportunitats. Això pot incloure la recopilació i l'anàlisi de dades, la realització d'enquestes als clients i l'avaluació de la retroalimentació.
  • Gestió d'Equips multidisciplinaris per dur a terme el desenvolupament i la comercialització de productes.
  • Estratègia de Preus i Monetització: Determinar l'estratègia de preus i com monetitzar els productes B2B. Això implica establir preus competitius i models d'ingressos adequats.
  • Relacions amb Clients: Mantenir relacions amb clients empresarials clau, entendre les seves necessitats i obtenir retroalimentació per a la millora contínua dels productes.
  • Llançament i Màrqueting: Planificar i executar estratègies de llançament de productes, així com la creació de materials de màrqueting i vendes per promocionar-los.
  • Mesura de Resultats: Avaluar el rendiment del producte mitjançant mètriques i KPIs específics i prendre decisions basades en dades per optimitzar-lo.

 

Enllaços