Sense xips: com funcionava una central tèrmica

Visita tècnica a la Tèrmica + visita audiovisual + breu recorregut per la fàbrica

Mitjançant la combustió de carbó, fuel i gas, es generava vapor i electricitat. Encara avui, aquestes tecnologies s'utilitzen a les centrals tèrmiques, però per raons de seguretat, no es poden observar en funcionament. A la Tèrmica, tindrem l'oportunitat de seguir el fil conductor del seu circuit i conèixer els elements tècnics involucrats, sense circuits electrònics ni la calor pròpia d'aquest indret en plena activitat.

Durant la visita, recorrerem els diferents espais de la tèrmica. Començarem pel magatzem de matèries primeres i continuarem cap a la sala de calderes, el refredador i l'àrea de transformació elèctrica. També observarem els quadres de comandament de l'electricitat i la zona de distribució del vapor. Aquests mateixos elements físics de l'espai ens serviran com a base per treballar els conceptes essencials d'una tèrmica, com ara la combustió, la transformació i la distribució elèctrica, així com l'eficiència energètica.

Finalment, veurem la nova museografia que ensenya la Tèrmica a partir d'audiovisuals la importància de la cura del medi ambient en els processos de creació d'energia. 

Per acabar, farem una breu passejada per la fàbrica per tal de conèixer quins eren els antics espais de producció de la fàbrica durant la seva època de funcionament com a fàbrica tèxtil. 

Durada de la visita: 2 hores 

Preu: 104 euros + 10% d'IVA = 114,4 € 

Nre. de visitants per grup: màxim 25. Si sou més, caldrà fer dos grups.  

Reserva d'entrades