Sense xips: com funcionava una central tèrmica

Mitjançant la combustió de carbó, fuel i gas, es generava vapor i electricitat. Encara avui, aquestes tecnologies s'utilitzen a les centrals tèrmiques, però per raons de seguretat, no es poden observar en funcionament. A la Tèrmica, tindrem l'oportunitat de seguir el fil conductor del seu circuit i conèixer els elements tècnics involucrats, sense circuits electrònics ni la calor pròpia d'aquest indret en plena activitat. Durant la visita, recorrerem els diferents espais de la tèrmica. Començarem pel magatzem de matèries primeres i continuarem cap a la sala de calderes, el refredador i l'àrea de transformació elèctrica. També observarem els quadres de comandament de l'electricitat i la zona de distribució del vapor. Aquests mateixos elements físics de l'espai ens serviran com a base per treballar els conceptes essencials d'una tèrmica, com ara la combustió, la transformació i la distribució elèctrica, així com l'eficiència energètica.

Reserva d'entrades