Florence Girardeau

Projecte: Deltas

Deltas és un projecte de film experimental que imagina l’exploració corporal de llocs i l’aparició de la ficció. Es proposa seguir personatges explorant paisatges a Catalunya.

El mètode de treball es basa sobre principis de col·laboració, d’improvisació i d’experimentació. S'enfoca sobre la característica plàstica, amb materials, objectes i espais.

El territori principal de la pel·lícula és el Delta de l’Ebre, altres són el riu La Tordera, Vallbona, etc… D'estructura «rizomica» (de «rizomique» en francès), la narració no es planteja com les narracions tradicionals. Suggereix un món proper a la ciència-ficció (o més bé d’anticipació i de distopia) i de l’oníric. Les diferents fases del projecte, d’escriptura, de dibuix, d’ubicació fotogràfica, de creació d’objectes, de treball corporal amb participants, de col·lecció d’àudio de vocals, van constituir un «corpus» artístic al voltant de la pel·lícula.

 

Biografia

Florence Girardeau ha estudiat a l’ENSBA de París.

Desenvolupa una pràctica multidisciplinària: dispositius, instal·lació, videografia, dibuix, fotografia. La qüestió del cos i l'escriptura són una temàtica important del seu treball. La seva pràctica artística qüestiona els processos de percepció, i les obres posen en valor la percepció corporal a l’espai, és a dir, nocions d’escala, d’orientació, de marques, de lloc, de territori i d’arquitectura. També s'implica en col·laboracions amb altres disciplines, com la música, l’urbanisme i l’arquitectura, la dansa i el teatre

Ha estat artista resident a Le 6B, Saint-Denis.

 El seu treball és representat per la Galeria Alberta Pane (París-Venècia), i la seva última pel·lícula ha estat en la selecció oficial del  Brussels Independant Film Festival.

 

Enllaços