Pilar Rosado

Projecte: MNEMÒSYNE 2.0. Cartografies Computacionals de la Memòria Visual

En aquest projecte es planteja el model de l’atles com a dispositiu per a reconfigurar l’ordenació sensible del món, així com les relacions establertes en la formació del coneixement. A partir de les noves capacitats dels models de visió per computadora, es planteja la producció artística com a espai en el qual recompondre les coses, els llocs i el temps, a partir dels arxius fotogràfics.

Proposo amb el meu projecte posar una mica d’ordre en el marasme fotogràfic que ens envolta aplicant estratègies de catalogació automàtica per construir un atles format per imatges fetes d’imatges, cartografies de la nostra memòria visual que ens ajudin a comprendre una mica millor els rastres, els patrons, els arquetips que construïm com a societat en el nostre quefer fotogràfic. Els resultats obtinguts ens permetran revisitar la iconografia que constituirà en un futur els arxius de la nostra memòria, des d’un nou punt de vista lliure de preconcepcions i ideologies.

 

Biografia

De formació multidisciplinària (doctora en Belles Arts, llicenciada en biologia i analista informàtica), ha trobat en la imatge numèrica el territori on desplegar el seu projecte artístic. Compagina la carrera artística amb la recerca.

En els últims anys ha participat en exposicions a Itàlia, Portugal, Brasil, Polònia i Mèxic. Ha publicat llibres i articles, i presentat els resultats de la seva recerca a congressos d’àmbit nacional i internacional sobre aplicacions d’algoritmes de visió artificial en l’àmbit artístic.

Imparteix classes d’aplicacions gràfiques i processos de creació artística com a professora associada de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

 

Enllaços