Colla dels Blancs

La colla dels Blancs de Granollers és una de les entitats que es dediquen a organitzar la festa major granollerina. Els blancs van aparèixer amb aquesta finalitat quan va néixer la festa major de Blancs i Blaus. Està formada per gent de totes les edats, inquietuds i estils. És una colla oberta a tothom que tingui ganes de participar en la preparació de la festa major de Granollers. Dins de la colla són moltes les activitats en les quals es pot participar de manera més o menys activa. Activitats per a totes les edats, grans i petits, capgrossos, gegants i gegantons, dracs de foc i d’aigua, malabars de foc, concerts, jocs, gralles i timbals, concursos… tot el que puguis imaginar-te pot tenir un lloc a la nostra festa si tens ganes de fer-ho!

Cada persona pot trobar dins la colla blanca el seu espai per poder proposar i portar a terme els diferents actes de la programació de la festa major. La colla blanca ha crescut molt en els últims anys i actualment existeixen diferents grups que es dediquen a pensar i produir actes i idees per a fer la festa major més original, participativa i divertida.

Durant l’any es fan reunions entre grups, assemblees de colla i també altres activitats de caràcter més informal que ajuden a cohesionar i potenciar el coneixement de totes les persones que en formem part. La colla dels Blancs també es dedica, durant l’any, a treballar amb altres col·lectius i entitats de la ciutat per dinamitzar la vida cultural i potenciar i recuperar la cultura popular a la ciutat de Granollers.

 

Organització

La colla dels Blancs de Granollers és una entitat i com a tal té uns estatuts que la regeixen. Està dirigida per una junta formada per una dotzena de persones que fan la feina més burocràtica de la festa, és a dir, tota la feina dura que s’ha de fer abans de començar una festa major. També és l’òrgan que coordina la feina dels diferents grups. A part d’això, hi ha assemblees periòdiques per informar la colla i demanar opinions, etc. Aquestes assemblees són el principal punt d’intercanvi entre la junta i la resta de la colla durant l’any, i són obertes a tots els blancs i les blanques.

A més a més, des de fa alguns anys es fan reunions de Reevolució. La Reevolució és un òrgan que convoca reunions en què participen alguns membres de la junta, gent de cada grup i gent a títol individual i s’hi parla dels temes més pràctics de la festa: la programació, el fil conductor que té la colla cada any, els actes més genèrics, tals com cercaviles, etc. D’aquesta manera, la gent dels grups està més al dia i més vinculada a l’entitat durant tot l’any. Aquestes reunions es convoquen segons necessitat.

Segons els estatuts de l’entitat, cada dos anys hi ha eleccions de la junta directiva. A l’assemblea pertinent, si hi ha diverses juntes candidates, es fa la votació per triar-les.

 

T’hi apuntes?

Durant l’any, pots posar-te en contacte amb la colla i t’informaran de quines maneres pots començar a col·laborar-hi. Durant l’estiu, i especialment les setmanes abans de la festa major, els pots trobar a la Troca o al local, dins Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

 

Més informació

Vols saber més coses de la colla dels Blancs? Aquí tens una explicació més extensa de la seva història.

 

Enllaços