Centre Audiovisual

Aquest equipament disposa de mòduls d'oficina, espais de coworking, sales de reunió i de formació, i diferents espais que completen l’oferta de serveis per a les residències i vivers d'empreses audiovisuals, culturals i creatives del centre.

En aquest espai podeu trobar diverses àrees i serveis amb possibilitat de lloguer: