Bucs en règim de lloguer mensual compartit

Cada buc pot ser compartit per dues formacions musicals. L’estada d’un grup en aquests bucs d’assaig està limitada a un any, amb la possibilitat de renovar-la anualment.

Informació general
Quantitat 6
Disponibilitat d'accés De les 10 h del matí a la 01 h de la nit, durant tota la setmana.
Condicions tècniques En aquests bucs els usuaris utilitzen el seu propi back-line; per tant, no estan equipats tècnicament.
Serveis generals Els usuaris tenen la possibilitat de deixar els seus equips muntats, per tal d’aprofitar al màxim el temps d’assaig, o bé, desar-los després de cada sessió als armaris destinats a aquest ús, sense cap cost addicional.

*Tots els usuaris que desitgin disposar d'algun d'aquests espais, s'han de presentar a la Convocatòria de Residències.

 Preus Convocatòria