Les Moires. Les teixidores del fil de la vida

d'Ermisenda Soy

L’artista Ermisenda Soy va fer aquest mural, representa les Moires que van ser, en la mitologia grega les deesses del destí de cada persona i de la sort que li correspon en aquest món. Eren imaginades com tres germanes, tres ancianes filadores anomenades Cloto, Láquesis i Átropolos que trenen els fils de les vides humanes i després les tallen. Eren inflexibles amb el que es teixeix de cada persona, fins i tot Zeus ha de ser els seus designis. Les parcas eren les divinitats romanes equivalents, sovint són representades com les teixidores del fil de la vida. Cloto, la germana petita, és la que presència els naixements i en aquell moment comença a teixir el fil de la vida de les persones. Láquesis, la mitjana, és l’encarregada de decidir la durada de la vida dels individus i teixeix el fil fins que es compleixen els anys que vol que visqui cada persona. Finalment, Átropolos, la germana gran, talla el fil de la vida amb les seves tisores d’or en el moment de la mort.

L’artista va retre homenatge a les nombroses dones que havien treballat en els talers de Roca Umbert fent referència a aquestes teixidores mítiques en aquestes parets de la fàbrica.