Glòria Domènech i Ignasi Prat

Projecte: Imaginaris persistents. Iconologia d'establiments gastronòmics del Vallès Oriental

Des d’una perspectiva propera a la antropologia visual, el projecte Iconografies populars s’interessa pels imaginaris de les parets dels establiments de restauració de l’àrea del Vallès Oriental. La finalitat de la proposta és, per una banda, preservar la memòria de la tradició iconogràfica d’aquests imaginaris de gran rellevància i calat social i, per l’altra, identificar noves estètiques tendents com a símptomes d’una psicologia col·lectiva. En definitiva, s’encarregarà del registre i la interpretació d’una constel·lació d’imatges per esbrinar aquells supòsits que revelen l’actitud bàsica d’un context, d’una comunitat i d’una estètica.

 

Biografia

Ignasi Prat (Sant Esteve de Palautordera, 1981). Sóc llicenciat en Belles Arts i doctorat en Arts i Estudis Culturals a BAU/UVIC. Concebo les meves investigacions com exploracions als imaginaris del poder amb la finalitat de comprendre la seva naturalesa i funcionament.

Glòria Domènech (Sant Celoni, 1971). Sóc graduada superior en Arquitectura Tècnica i graduada superior en Fotografia i Creació Digital per la UPC. En diversos projectes he investigat sobre les possibilitats narratives de la interacció entre la imatge i el cos humà a través del mapping.

 

Enllaços: