Beatrice Simoncini Amado

Projecte: No puedo hablar con mi voz sino con mis voces

No puedo hablar con mi voz sino con mis voces proposa una anàlisi sobre la violència sexual dins del context acadèmic i artístic mitjançant un estudi de la imatge del nu femení en el terreny de les belles arts. Aquesta investigació aborda aquest fet com a resultat de la permanència de certs discursos i lògiques vinculades a l'estètica i la història de l'art hegemòniques dins de la formació acadèmica i, més concretament, l’artística.

El projecte convida a generar una reflexió visual sobre la història, allò que ha estat i allò que encara queda i que ens travessa. 

Biografia

Beatrice Simoncini Amado (1996) és una artista multidisciplinària. Desenvolupa la seva pràctica entorn de la construcció de la subjectivitat, i així la realitat viscuda, vinculada a la condició de classe i gènere. 

Enllaços