Miguel Ángel Pascual Prieto

Projecte: Col·leccions

En aquest projecte de recerca, Miguel Ángel Pascual treballa amb vídeos de crims, guerres, violència i bulling. Situant els frames com a quadrícula, el conjunt converteix un fet que podríem qualificar com a terrible en una textura. Segons l’artista, és l'estratègia que utilitzen els mitjans de comunicació amb la violència. L'objectiu d'aquesta recerca és que aporti maneres de treballar que permetin a Miguel Ángel Pascual reflexionar sobre l'ús d'aquesta mena d'imatges en els mitjans de comunicació convencionals i sobre com es consumiran en un món digital amb l'estètica d'immediatesa de les xarxes socials. 

El seu projecte artístic consisteix a crear col·leccions temàtiques d'imatges, com ha fet a Manifestació, Profilaxi o Ruïnes. Aquestes col·leccions ens remeten als gabinets de curiositats o cambres de meravelles (wunderkammern, en alemany) en què a l'època de grans exploracions i descobriments dels segles XVI i XVII s'exposaven o col·leccionaven objectes estranys, exòtics, juntament amb les més modernes invencions, antiguitats, curiositats científiques, llibres i objectes d'art. Aquests gabinets de curiositats són l'origen dels nostres museus i la base d'un gènere pictòric: la pintura de gabinet. En aquest gènere prevalen l'acumulació d'objectes i imatges al detall, tot descontextualizant-los i des-significant-los. 

 

Biografia

Miguel Ángel Pascual (Madrid, 1974) ha viscut a diversos països, ha voltat món. És Llicenciat en Belles arts per la Universitat de La Laguna, a Tenerife; Màster en Pintura per la Universitat de Barcelona i doctorant en Art i Humanitats dins del grup de recerca Estudis filològics, literaris i culturals per la Universitat de La Laguna.

Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives en galeries catalanes, espanyoles i internacionals. Les galeries han presentat obra seva a fires d'art com ara ARCO, de Madrid; PULSE, de Basilea; Art Basel, de Miami, Art Chicago o FIAC, de París. Ha participat en exposicions en centres d'art i museus com el CAAM, TEA, MNCARS, Artium Vitoria, Kunthaus Bethanien de Berlin o Mudac de Lausanne. 

 

Enllaços