Mònica Porta Domínguez

Projecte: Ha arribat l’ajuda per a Florence Owen Thomson (basat en fets reals)

La famosa  fotografia de Dorothea Lange La mare migrant és el punt de partida pel projecte Ha arribat l'ajuda per a Florence Owens Thomson, que busca reflexionar sobre si és possible representar el patiment aliè, la resignificació de les imatges i els processos artesanals envers les imatges ràpides.  

 

Biografia

Mònica Porta Domínguez (Barcelona) és llicenciada en Història de l’art i Belles arts per la Universitat de Barcelona i ha cursat el màster en Produccions artístiques que va finalitzar amb un treball sobre la representació artística de la catàstrofe.

Treballa entre la pràctica artística, l´educació a museus i la docència. L'interessen sobretot els processos llargs que interpreten des de diferents estratègies les imatges, sobretot amb gestos simbòlics. 

Ha exposat el seu treball a llocs com el Centre d’art Fabra i Coats de Barcelona, Can Felipa, Disseny Hub Barcelona i ha estat seleccionada en convocatòries com la Biennal d’Amposta, Arts visuals Can Felipa, els Premis FAD d’art i la mostra Femart. 

 

Enllaços