Miguel Ángel Pascual

Projecte: Courbet a Tik Tok

Les xarxes socials han transformat la manera en què percebem i compartim informació, creant un entorn virtual en què la comunicació és omnipresent i, sovint, col·laborativa. Tot i això, aquesta interconnectivitat també ha donat lloc a una estètica particular: la de la violència. A mesura que els usuaris participen activament en aquesta selva digital, sorgeixen reflexos pertorbadors de la nostra societat. Cal destacar que aquest és el paisatge mediàtic on sorgeixen aquests tipus de violències.

La violència en les xarxes socials no és només una qüestió d'imatges explícites o continguts gràfics; és una estètica subtil que es filtra a través de les paraules, els gestos i fins i tot els emojis. L'agressivitat es converteix en un art disfressat de llibertat d'expressió, una paradoxa que desafia els límits de la civilització digital. La violència estètica no només s'observa en els conflictes directes, sinó també en les subtileses de les interaccions diàries.

L’abordatge del projecte Col·leccions: Courbet a Tik Tok parteix de l’estudi de la manera com aquest artista s’enfrontava al seu paissatge. És un dels fundadors del Realisme francès de la segona meitat del segle XIX. Escull temes i personatges de la realitat quotidiana, sense caure en el pintoresquisme o folklorisme decoratiu. Artistes com Delacroix lamentaven que Courbet malgastava la seva habilitat al triar temes sense un contingut elevat i sense cribar d'ells molts detalls innecessaris.

És en aquesta falta de cribratge on vull incidir en aquest projecte. És un projecte d’investigació que partirà sobre imatges que sorgeixen de xarxes socials per classificar-les en els diferents tipus de violències i que, en últim terme, buscarà estratègies, encara no definides, per desactivar-les.

 

Biografia

Llicenciat en Belles arts per la Universitat de La Laguna, Màster en Pintura per la Universitat de Barcelona i doctorant en Art i Humanitats dins del grup de recerca Estudis filològics, literaris i culturals per la Universitat de La Laguna, ha realitzat exposicions individuals i col·lectives en galeries catalanes, espanyoles i internacionals, sent representat per elles en fires d'art com a ARCO Madrid, PULSE Bassel, Art Bassel Miami, Art Chicago o FIAC Paris, entre d'altres. Ha participat en exposicions en Centres d'Art i Museus com el CAAM, TEA, MNCARS, Artium Vitoria, Kunthaus Bethanien Berlin o Mu.dac Lausanne