Preus

Aquests preus corresponen als preus públics 2022, actualment vigents. Per a més informació, consulteu el catàleg de preus

Espai Mitja Jornada Jornada Completa Preu hora Lloguer mensual Fiança
Centre Tecnològic i Universitari CTUG      
   Sala d'actes 240,00.- € 480,00.- € 25,00.- € - -
   Aules 84,00.- € 168,00.- € 20,00.- € - -
Centre Audiovisual           
Mòdul - - - De 327,73.- € a 1.147,86.- € 200,00.- €
Espai de coworking - - - 105,00.- € 105,00.- €
Magatzem - - - De 20,28.- € a 36,00.- €  -
Residència associada - - - 40,00.- €  40,00.- € 
Biblioteca Roca Umbert      
   Sala d'actes 240,00.- € 480,00.- € 25,00.- € - -
Nau Dents de Serra 425,00.- € 850,00.- € - - -
Centre d'Arts en Moviment      
   Sala Parquet 200,00.- € 400,00.- € - - -
   Sala Oberta 200,00.- € 400,00.- € - - -
   Sala Circ 150,00.- € 300,00.- € - - -
Tallers Espai d'Arts - - - 75,00.-€  
Sala Nau B1 600,00.- € 1.200,00.- € - - -
Bucs d'assaig musical - - 10,00.- € 130,00.- €  
Plató 350,00.- € 500,00.- € - - -
Carrers interiors o Places (preu/plaça o carrer) 80,00.- € 160,00.- € - - -

*A tots els preus públics anteriorment exposats se’ls ha de sumar el percentatge d’IVA corresponent en cada cas o l’impost que a tal efecte li sigui adjudicat. A més, a banda de l'import d'utilització establert en els quadres de preus dels serveis següents, hi caldrà afegir -en cas que se'n generin- els costos de les despeses que poden ser diferents en funció de l'equipament utilitzat, del tipus i característiques de l'activitat.