Fem-ho bé

Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, el consum d’energia a escala mundial representa, amb diferència, la font més elevada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle derivada de les activitats humanes. L’ús i producció que fem de l’energia té una enorme repercussió en el clima. El canvi climàtic pot alterar el potencial de producció d’energia i les necessitats energètiques.

 

En general, les emissions d’efecte hivernacle poden reduir-se de dues maneres.

  • En primer lloc, apostant per fonts d’energia més netes, per exemple, substituint els combustibles fòssils per fonts renovables no combustibles. Perquè els cotxes contaminen igual que les fàbriques.
  • En segon lloc, reduint el consum general d’energia per mitjà de l’estalvi energètic i l’augment de l’eficiència energètica, per exemple, millorant l’aïllament de les llars, fer servir mitjans de transport més ecològics o fonts d’energia netes per escalfar o refredar. 

La crisi energètica és una realitat. De fet, a Europa algunes fàbriques intensives en el consum de gas han retallat la producció perquè no es poden permetre continuar produint, mentre que a la Xina algunes han patit directament talls de subministrament elèctric.

En les economies emergents i en desenvolupament, l’increment de la factura energètica ha accentuat la pobresa extrema i ha revertit els avenços cap a l’accés universal i assequible de l’energia. Fins i tot, en les economies avançades, la pujada dels preus ha afectat les llars vulnerables i ha provocat fortes tensions econòmiques, socials i polítiques.

Moltes de les idees del passat a la tèrmica com l’estalvi energètic, l'autoproveïment i les millores tecnològiques per al control i la gestió tenen un paral·lelisme amb  els reptes de futur per a la transició energètica cap a energies netes i renovables, segures i assequibles.