L'energia

L’energia és una força que necessitem. No es crea ni es destrueix, es transforma. Tot el que ens rodeja necessita energia per funcionar. De fet, gràcies a l’energia, actualment, podem utilitzar una gran quantitat d’aparells que ens fan la vida diària molt més fàcil; màquines, vehicles,   electrodomèstics, etc.

Però també és cert que a mesura que la societat ha anat evolucionant, ha anat consumint una major quantitat d’energia que molt sovint es malgasta i que podria ser aprofitada per altres finalitats, per tal d’estalviar recursos naturals i reduir la contaminació energètica.

Per afrontar el futur, cal aprendre del passat. La història de la Tèrmica de Roca Umbert és també la història de l’energia, de com les persones van resoldre els reptes energètics del seu moment, com per exemple aprofitant l’aigua amb el refrescador o amb millores tecnològiques com el periscopi, i com nosaltres hem de fer aquests mateixos processos. Per això, oferim diferents consells i recomanacions per promoure i facilitar un bon ús de l’energia. Així com els reptes i les claus de la transició energètica i la sostenibilitat ambiental.