Recerca i arxius

El patrimoni cultural és, sens dubte, un dels objectes més valuosos d’un territori. La UNESCO, de fet, diu que s’ha de considerar com “una font d’identitat i com un recurs pel desenvolupament econòmic i social”. 

De la mateixa manera, l’historiador David Lowenthal afirma que el patrimoni va molt més enllà del passat, que és el present i el futur: “És el que hem rebut de les generacions que ens han precedit i el que deixarem a les futures”. En la mateixa línia,  autores com Irina Bokova han definit el patrimoni com a “memòria viva de les nostres cultures, la seva diversitat i creativitat”. Per ella, “enfortir-lo és enriquir la capacitat de diàleg i de construcció d’un futur més just i sostenible”

 

Recerca i Arxius | © Teresa Llordés
Recuperació de la memòria
Recerca i Arxius | © Teresa Llordés
Recerca i Arxius | © Teresa Llordés